Verpleegtechnische handelingen

VTH (Verpleegtechnische handelingen, ook wel genoemd Voorbehouden handelingen) is gericht op medewerkers en hun leidinggevenden die werken in zorginstellingen zoals gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. Alle modules voldoen aan de VILANS Kick protocollen en worden ieder kwartaal voor wijzigingen gecontroleerd met deze protocollen.  Het volledige VTH-cursuspakket is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN). Indien de VTH-modules gevolgd zijn vanuit de PlusPort academy software worden deze automatisch geregistreerd in het profiel. De modules kunnen ook worden ingezet als opfrismodules.

Inhoud van de cursus: verpleegtechnische handelingen

 
Variant Totaal – Toegang tot alle modules Modulair – Per module los te bestellen
Doelstelling Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt volgens de VILANS KICK protocollen.
Doelgroep Voor verzorgenden en voor verpleegkundige MBO en HBO die werken in een zorginstelling voor gehandicapten of ouderen of in de thuiszorg.
Cursusduur Ca. 20 uur (per module ongeveer 1 uur)
Talen Nederlands
Cursuspakket 15 online modules zoals genoemd in de cursusinhoud. Iedere module bestaat uit o.a.:

 • E-learning module
 • Quick Reference Cards met een opmaak uit de e-learning module
 • Video(‘s) die zijn gebruikt in de e-learning module
 • Overzicht van het protocolOnline eindtoets
Cursusinhoud De 15 modules zijn:

 • Basismodule (1 punt)
 • Medicatie Algemeen (1 punt)
 • Blaaskatheteriseren bij de man en de vrouw (2 punten)
 • Bloedglucose meten en insuline toedienen (1 punt)
 • Toedienen medicatie en zuurstof via luchtwegen (2 punten)
 • Medicatie toedienen via oog, oor, en neus (1 punt)
 • Medicatie toedienen oraal, rectaal, vaginaal en via de huid (2 punten)
 • Injecteren (2 punten)
 • Wondzorg (1 punt)
 • Darmspoelen en (hoogopgaand) klysma (1 punt)
 • Stomazorg (1 punt)
 • Sonde (2 punten)
 • Hypodermoclyse (1 punt)
 • Tracheotomie en tracheostoma (1 punt)
 • Zwachtelen (1 punt)
Online eindtoets Elke module wordt afgesloten met een eindtoets.
Bewijs van deelname
Na het doorlopen van een e-learning module ontvangt de cursist een bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Accreditatie Iedere module is door het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) geaccrediteerd. Het aantal accreditatiepunten per module varieert tussen de 1 en 2 punten (zie cursusinhoud).
Prijs  € 175,- exclusief btw € 29,- exclusief btw (per module)