FAQ

  Verpleegtechnische Handelingen

  • Wanneer kan ik het examen Verpleegtechnische handelingen doen?

   Het online theorie examen kunt u op elk gewenst moment maken. Het kan zijn dat uw zorginstelling eigen vaardigheidsexamens organiseert en afneemt. Voor vaardigheidsexamens verwijzen wij u dan ook naar uw zorginstelling.

  • Wanneer ben ik geslaagd voor het online theorie examen?

   Afhankelijk van de module dient u 90% of meer van de vragen goed te beantwoorden. Het aantal vragen verschilt per module.

  • Is de cursus Verpleegtechnische handelingen wettelijk verplicht?

   De online cursus heeft vele voordelen. De kosten zijn lager dan de traditionele klassikale cursussen en u bent geen reistijd en reiskosten kwijt. Daarnaast is de online cursus flexibel, u kunt leren waar en wanneer u maar wilt zolang u maar een internetverbinding tot uw beschikking heeft. Verder bepaalt u zelf het leertempo. Al met al bespaart u met een online cursus kosten en tijd. Met de online cursus leert u op een leuke interactieve manier.

  • Moet een ZZP-er de cursus Verpleegtechnische handelingen volgen?

   Nee, maar het is wel belangrijk dat u als zelfstandige verpleegkundige of ziekenverzorgende over voldoende kennis beschikt om verpleegtechnische voorbehouden & risicovolle handelingen goed te kunnen verrichten.

  • Kan Verpleegtechnische handelingen geëist worden?

   Ja, het kan zijn dat uw zorginstelling van u eist dat u de digitale training Verpleegtechnische handelingen succesvol heeft afgerond.

  • Voor wie is de cursus Verpleegtechnische handelingen bedoeld?

   De cursus Verpleegtechnische handelingen is bedoeld voor verpleegkundigen (niveau 4 & 5) en ziekenverzorgenden die voorbehouden & risicovolle handelingen moeten verrichten.

  • Wat is het eindresultaat van de cursus Verpleegtechnische handelingen?

   Nadat u de digitale cursus Verpleegtechnische handelingen succesvol heeft afgerond, beschikt u over voldoende kennis om verpleegtechnische voorbehouden & risicovolle handelingen goed te kunnen verrichten.  Iedere module wordt afgerond met een online theorie examen. Als u geslaagd bent voor een online theorie examen krijgt u toegang tot uw Bewijs van deelname. Met dit bewijs toont u uw zorginstelling dat u de handelingen goed kunt verrichten. Een extra voordeel is, dat als uw zorginstelling vaardigheidsexamens organiseert en afneemt, u na het succesvol afronden van de digitale training Verpleegtechnische handelingen goed bent voorbereid op dat vaardigheidsexamen.

  • Wat houdt de cursus Verpleegtechnische handelingen in?

   Ons complete cursuspakket Verpleegtechnische handelingen bestaat uit: 4 rubrieken met in totaal 17  interactieve leermodule Online Theorie examen per leermodule Bewijs van deelname voor ieder succesvol afgerond theorie examen De rubrieken zijn: Uitscheiding Wondzorg, decubituspreventie en zwachtelen Medicatie Voeding en vocht De modules zijn opgesteld volgens de Vilans KICK- protocollen. U volgt de modules die voor uw werkzaamheden van belang zijn. Iedere module sluit u af met een online theorie examen. Nadat u het online theorie examen succesvol heeft afgerond, krijgt u toegang tot het Bewijs van Deelname. Met dit Bewijs van Deelname toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om verpleegtechnische voorbehouden & risicovolle handelingen goed te kunnen verrichten. Een extra voordeel is, dat als uw zorginstelling vaardigheidsexamens organiseert en afneemt u na het succesvol afronden van de de digitale training Verpleegtechnische handelingen goed bent voorbereid op dat vaardigheidsexamen.

  • Hoe kan ik het certificaat Verpleegtechnische handelingen halen?

   De digitale training Verpleegtechnische handelingen kent geen certificaat, wel een Bewijs van deelname. De reden waarom de digitale training wordt afgesloten met een Bewijs van deelname ligt in het feit dat na het succesvol afronden van de digitale training eigenlijk nog een vaardigheidsexamen moet worden afgelegd. Of u nog een vaardigheidsexamen moet afleggen, is afhankelijk van de regels binnen uw zorginstelling. De overheid laat het namelijk aan de zorginstellingen zelf over te bepalen of vaardigheidsexamens worden georganiseerd en afgenomen. Als uw zorginstelling vaardigheidsexamens kent, toont u met het Bewijs van deelname aan dat u over voldoende kennis beschikt om voorbehouden & risicovolle handelingen te kunnen uitvoeren en dat u klaar bent voor een vaardigheidsexamen. Vervolgens bepaalt iedere zorginstelling zelf of zij aan haar medewerkers die voor een vaardigheidsexamen slagen een verklaring, diploma of certificaat uitgeeft.

  • Wordt het certificaat Verpleegtechnische handelingen geregistreerd?

   Nee, er bestaat geen landelijk register. De zorginstellingen mogen van de overheid zelf bepalen of zij zelf een kwaliteitsregister hanteren. Als uw zorginstelling een dergelijk register kent, zal uw zorginstelling uw vaardigheid in haar register verwerken.

  • Wie bewaakt de norm van Verpleegtechnische handelingen?

   De verpleegtechnische handelingen in deze cursus zijn gebaseerd op de Landelijke protocollen en richtlijnen van Vilans. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vilans.nl

  • Krijg ik accreditatiepunten?

   Elke leermodule is geaccrediteerd en levert 1 PE-punt op. Om in aanmerking te kunnen komen voor dit punt dient de leermodule gevolgd te worden via een zorginstelling. Klik hier voor meer informatie.

   

  BHV in de Zorg

  • Wanneer ontvang ik mijn certificaat?

   Indien u bent geslaagd, ontvangt u binnen 2 weken na het examen uw persoonlijke certificaat.

  • Ik ben mijn certificaat kwijt. Wat nu?

   Het certificaat is een waardedocument. Bewaar het document daarom zorgvuldig. Als u het certificaat onverhoopt bent kwijtgeraakt, kunt u per e-mail aan customersupport@plusport.com een duplicaat certificaat aanvragen

  • Wat is de geldigheidsduur van het certificaat BHV in de Zorg?

   Het certificaat BHV in de Zorg is een jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat u uw kennis over bedrijfshulpverlening jaarlijks opfrist

  • Zijn de instructeurs NIBHV gecertificeerd?

   Alle BHV instructeurs hebben ruime ervaring. Vrijwel alle instructeurs zijn NIBHV gecertificeerd.

  • In welke talen is de cursus BHV in de Zorg beschikbaar?

   De cursus BHV in de Zorg  is in het Nederlands, de voertaal tijdens de praktijkdagen is Nederlands.

  • Kan de cursus BHV in de Zorg incompany worden aangeboden?

   Ja. Vanaf 10 personen is het mogelijk om een BHV training op uw locatie te organiseren. De BHV incompany training bestaat uit 2 onderdelen: een theoriedeel en de praktijkdag op uw locatie. De praktijkdag kan bij u plaatsvinden als uw locatie aan enkele specifieke eisen voldoet. Het voordeel van een BHV praktijkdag op uw locatie is dat de cursisten in een vertrouwde omgeving de praktijk oefenen en niet hoeven te reizen. Interesse? Neem dan contact op met onze Customer Support 070 3229090 of customersupport@plusport.com. Wij sturen u graag een offerte. Hoe werkt het? Zorg-direct organiseert BHV incompany training op dezelfde manier als bij de standaard open inschrijving. U bepaalt het ervaringsniveau van uw medewerkers en u kiest vervolgens of zij een BHV Basis training of BHV Herhaling training moeten volgen. Voorts bepaalt u de datum van de praktijkdag. U ontvangt van ons een offerte. Na acceptatie van de offerte krijgen uw medewerkers toegang tot de e-learning en een uitnodiging voor de praktijkdag met bijbehorende spelregels. Theorie: De theorie volgen de cursisten via internet voorafgaand aan de praktijkdag op uw locatie. Met de online training doorlopen uw medewerkers op een leuke, interactieve en uiterst effectieve manier doorlopen de lesstof waar en wanneer het hen, of u als werkgever, het beste uitkomt. De online training is 24 uur per dag beschikbaar. De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en 2 pogingen voor het online theorie examen. In een gemiddelde studietijd van 3-4 uur  leren uw medewerkers alles wat zij over bedrijfshulpverlening moeten weten. Bij de module Brandbestrijding en Ontruiming heeft u keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie. De online training wordt afgesloten met het online theorie examen. Iedere cursist dient te slagen voor het online theorie examen. Na positieve afronding van het theorie examen krijgt de cursist toegang tot het digitale Bewijs van Deelname dat als toegangsbewijs voor de praktijkdag dient. Na het afronden van de online training zijn uw medewerkers goed voorbereid voor de praktijkdag. Praktijk: Het praktijkdeel vindt vervolgens plaats op uw locatie. De praktijkdag begint met een korte theorietoets en veel praktijkoefeningen met onder andere levensreddende handelingen, brandjes blussen en ontruiming technieken. Onze ervaren, gecertificeerde instructeurs werken altijd in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Aan het einde van de praktijkdag horen uw cursisten of zij competent zijn bevonden. Binnen 4 dagen na de praktijkdag ontvangen u en uw cursisten de uitslag per e-mail.  Binnen 2 weken na de uitslag ontvangen de geslaagde cursisten het persoonlijke BHV certificaat. Het BHV certificaat is 1 jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat BHV- ers regelmatig de diverse handelingen oefenen.

  • Is deze cursus BHV in de Zorg NIBHV erkend?

   De training is niet NIBHV erkend en dat hoeft ook niet. Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat anders cursisten voor het certificaat € 25 extra moeten betalen, terwijl een NIBHV erkenning naar onze mening geen enkele waarde heeft. Er bestaat in Nederland nl. geen officieel examen. Volgens de Arbowet moet de organisatie BHV’ers aanstellen en bewijzen dat zij voldoende zijn geïnstrueerd. Dat kan met de digitale training in combinatie met de praktijkdag. Onze training wordt in samenwerking met de grote professionele BHV opleiders verzorgd. U bent verzekerd van een goed product.

  • Ik heb al een EHBO diploma. Krijg ik een vrijstelling?

   Als u EHBO Oranje Kruis hebt komt u in aanmerking voor een vrijstelling voor het LEH gedeelte mits u de vrijstelling bij inschrijving onder vermelding van uw EHBO nummer heeft aangevraagd en mits u op de praktijkdag een geldig EHBO Oranje Kruis diploma met geldig identiteitsbewijs kunt laten zien.  Achteraf kunnen vrijstellingen helaas niet gegeven worden.  Voor de vrijstelling ontvangt u een korting op de cursusprijs van € 34,50.

  • Zijn alle werknemers van een BHV gecertificeerd bedrijf verplicht om BHV te bezitten?

   Nee, in de regel is 1 BHV- er per 15 medewerkers voldoende.

  • Welk BHV certificaat heeft een ZZP-er nodig?

   Geen, pas als u werkgever wordt en minimaal 15 medewerkers in dienst heeft.

  • Kan BHV geëist worden?

   Ja. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

  • Hoeveel BHV-ers moet ik in mijn bedrijf hebben?

   Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV’ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV’ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen. Informeer bij onze adviseurs wat er voor uw organisatie georganiseerd dient te worden!

  • Moet een BHV cursus NIBHV erkend zijn?

   Nee, een BHV training hoeft niet NIBHV erkend te zijn. Wij hebben bewust gekozen geen erkenning bij het NIBHV aan te vragen, omdat anders cursisten voor het certificaat € 25 meer moeten betalen, terwijl de NIBHV erkenning geen meerwaarde heeft. Er bestaat in Nederland nl. geen officieel examen. Volgens de Arbowet moet de organisatie BHV’ers aanstellen en bewijzen dat zij voldoende zijn geïnstrueerd. Dat kan met de digitale training in combinatie met de praktijkdag. Onze training wordt in samenwerking met de grote professionele BHV opleiders verzorgd. De instructeurs zijn NIBHV gecertificeerd. U bent verzekerd van een goed product. Als u uw medewerkers via ons opleidt, krijgt u toegang tot onze standaard rapportagemodule waarmee u inzicht heeft in de resultaten van uw medewerkers. Daarnaast heeft u ook toegang tot certificatenbeheer zodat u altijd weet tot wanneer uw medewerkers gecertificeerd zijn en hen tijdig voor een BHV Herhaling kunt aanmelden.

  • Is EHBO nog steeds verplicht?

   EHBO is alleen verplicht als uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV’er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid biedt, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met een maatwerk opleiding of EHBO. De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbo-wet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV’ers. Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbo-wet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO’ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

  • Moet ik verplicht elk jaar op herhaling?

   Een BHV’er is tijdens werktijd altijd ‘in functie’ en zal altijd datgene moeten uitvoeren dat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV’er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Bij de herhalingslessen worden de nieuwste medische en technische inzichten toegepast. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbo-wet. Een jaarlijkse herhaling wordt door inhouds- en ervaringsdeskundigen minimaal bevonden om over de benodigde kennis en vaardigheden te blijven beschikken als BHV’er. Daarom is het certificaat maximaal 1 jaar geldig.

  • Moet ik per vestiging een preventiemedewerker aanstellen?

   Iedere werkgever moet zich door voldoende deskundige preventiemedewerkers laten ondersteunen (Arbo-wet, artikel 13). Afhankelijk van de organisatie kan dit één preventiemedewerker zijn, maar om een goed preventiebeleid te voeren kan het ook nodig zijn om per vestiging een preventiemedewerker aan te stellen.

  • Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben?

   In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat u moet beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast is het verplicht om de BHV goed te organiseren en medewerkers voor te lichten over noodprocedures. Middels een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan worden afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een calamiteit en kan iedere aanwezige voorlichting krijgen over het handelen bij calamiteiten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de ontruimingsplattegronden. Deze zijn niet alleen een essentieel hulpmiddel tijdens een incident (voor BHV en professionele hulpverlening), maar door ze op te hangen met een korte instructie worden ook alle medewerkers en bezoekers geïnformeerd. Het is wettelijk verplicht om alle aanwezigen te informeren over hoe te alarmeren en ontruimen.

  • Voor wie is de cursus BHV in de Zorg bedoeld?

   BHV in de Zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in de zorgsector. Het verschil ten opzichte van de cursus BHV Basis is te vinden bij de module Brandbestrijding en Ontruiming. In de cursus BHV in de zorg heeft u bij de module Brandbestrijding en Ontruiming de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie. De BHV training is bedoeld voor mensen die het voortouw willen nemen bij calamiteiten op de werkvloer. Het is uiterst belangrijk dat u als BHV’er, bij calamiteiten, de regie kunt overnemen wanneer dit nodig is. BHV Basis is voor beginners. BHV Herhaling is bedoeld voor diegene die het BHV certificaat moeten verlengen.

  • Wat is het eindresultaat van de cursus BHV in de Zorg?

   Indien u geslaagd bent voor het online theorie examen, actief heeft deelgenomen aan de praktijkopdrachten tijdens de praktijkdag en de instructeur u competent heeft verklaard, ontvangt u het certificaat BHV in de Zorg. Met het certificaat BHV in de Zorg toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om bedrijfshulpverlening op de werkplek te kunnen uitvoeren.

  • Wat houdt de cursus BHV in de Zorg in?

   De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en een online theorie examen. Bij de BHV Basis bent u verplicht alle modules verplicht te doorlopen, de gemiddelde studietijd is ca. 3 uur. Bij de BHV Herhaling hoeft u slechts enkele modules te doorlopen, de gemiddelde studietijd is  ca. 1,5 uur. U leert alles wat u moet weten over bedrijfshulpverlening.  Bij de module Brandbestrijding en Ontruiming heeft u keuze uit  4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie. De online training wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien u voor dit examen geslaagd bent, krijgt u in uw e- learning gedeelte toegang tot het Bewijs van Deelname (bewijs dat u de online theorie gevolgd hebt en geslaagd bent voor het online theorie examen). Dit bewijs is uw toegangsbewijs voor de praktijkdag. Dit bewijs print u en neemt u mee naar de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag wordt uw theoretische kennis getoetst en doet u actief mee aan de praktijkoefeningen. Indien u door de docent competent wordt bevonden, bent u geslaagd. Het BHV certificaat is een jaar geldig.  Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat u regelmatig de praktijk oefent.

  • Hoe kan ik het certificaat BHV in de Zorg halen?

   Om in bezit te komen van het certificaat BHV in de Zorg  is het behalen van het online theorie examen en het volgen van de praktijkdag een vereiste. Door de online training te volgen, bereidt u zich goed voor op het online theorie examen en de praktijkdag. De online training is 24 uur per dag beschikbaar. De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en een online theorie examen. De gemiddelde studietijd is voor BHV Basis ca. 3 uur en voor BHV Herhaling ca. 1,5 uur. De online training wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien u voor dit examen geslaagd bent, krijgt u in uw e-learning gedeelte toegang tot het Bewijs van Deelname (bewijs dat u de online theorie gevolgd hebt en geslaagd bent voor het theorie examen). Dit bewijs is uw toegangsbewijs voor de praktijkdag. Dit bewijs print u en neemt u mee naar de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag wordt uw theoretische kennis getoetst en doet u actief mee aan de praktijkoefeningen. Indien u door de docent competent wordt bevonden, bent u geslaagd. Het BHV certificaat is een jaar geldig.  Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat u regelmatig de praktijk oefent.

  • Wordt het certificaat BHV in de Zorg landelijk geregistreerd?

   Momenteel is er nog geen landelijke registratie.

  • Wie bewaakt de BHV richtlijn?

   In Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en in Nederland is dit terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet (in deze Wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening). De training van PlusPort voldoet aan deze richtlijn.

  • Waar staat BHV voor?

   Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). De BHV cursus bestaat uit twee basisonderdelen: theorie en praktijk. In het theoretische deel leert u hoe u moet reageren in bepaalde situaties en in het praktische deel gaat u dat ook echt oefenen. Bij Zorg-direct leert u de theorie via internet. Daardoor heeft u alle kennis al doorlopen op het moment dat u de stof in de praktijk gaat brengen. Dat maakt de praktijkdag veel leuker en ontspannen. Daarnaast duurt de praktijk, omdat u geen theorie meer hoeft te doen, maximaal één dag!

   

  Rekenen in de Zorg

  • Wanneer ben ik geslaagd voor het examen Rekenen in de zorg?

   Het examen voor Verpleegkundige en VIG’s bestaat uit 20 vragen. U heeft 3 pogingen om te slagen, waarbij de zwaarte van de toets gelijk blijft (het aantal vragen over tabletten, druppels, zuurstof, sondevoeding blijft gelijk) en u heeft 90 minuten per gestart examen. Verpleegkundigen moeten 100% (20 van de 20 ) en VIG 80% (16 van de 20) vragen goed beantwoorden. Het examen voor Helpende Plus bestaat uit 11 vragen. U heeft 3 mogelijkheden om te slagen en 90 minuten per gestart examen. Helpende Plus moeten 100% (11 van de 11) vragen goed beantwoorden.

  • Hoe lang duurt het examen Rekenen in de zorg?

   Voor het online theorie examen Rekenen in de zorg heeft u maximaal 90 minuten.

  • Waar kan ik het examen Rekenen in de zorg doen?

   De cursus Rekenen in de zorg heeft een online theorie examen. U hoeft dus niet de deur uit. De workshop volgt u op locatie.

  • Waarom zou ik voor een online cursus Rekenen in de zorg kiezen?

   De online training heeft vele voordelen. De kosten zijn lager dan de traditionele klassikale trainingen en u bent geen reistijd en reiskosten kwijt. Daarnaast is de online training flexibel: u kunt leren waar en wanneer u maar wilt zolang u een internetverbinding tot uw beschikking heeft. Verder bepaalt u zelf het leertempo. Al met al bespaart u met een online training kosten en tijd. Met de online training leert u op een leuke interactieve manier!

  • Hoe lang duurt de cursus Rekenen in de zorg?

   De gemiddelde online studietijd is ca. 60- 90 minuten.

  • Moet een ZZP-er ook Rekenen in de zorg gecertificeerd zijn?

   Dit is niet verplicht, maar het juist kunnen berekenen van de dosering van medicatie is wel erg belangrijk.

  • Is Rekenen in de zorg wettelijk verplicht?

   Nee, maar het juist kunnen berekenen van de dosering van medicatie is wel erg belangrijk.

  • Welke cursus Rekenen in de zorg moet ik doen?

   Voor verpleegkundige en VIG’s Module 1: Basis rekenen Module 2: Medisch rekenen Module 3: Casus Houd de patiënt in leven Voor Helpende Plus Module 1: Basis rekenen Module 2: Medisch rekenen (alleen tabletten en druppels)

  • Wordt het certificaat Rekenen in de zorg landelijk geregistreerd?

   Voor Rekenen in de zorg bestaat geen landelijke registratie.

  • Hoe kan ik het certificaat Rekenen in de zorg halen?

   Nadat u de leermodules heeft afgerond, maakt u online oefentoetsen ter voorbereiding op het online theorie examen. Na het behalen van het online theorie examen ontvangt u een certificaat.

  • Wat houdt de cursus Rekenen in de zorg in?

   Als verpleegkundige en verzorgende heeft u te maken met verschillende soorten medicijnen. Het is belangrijk dat u de medicatie, die een patiënt krijgt voorgeschreven, kunt berekenen. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid zijn daarbij van het grootste belang. Een verkeerde hoeveelheid kan zeer ernstige gevolgen hebben. Oefen daarom regelmatig uw rekenvaardigheden.

  • Wat is het eindresultaat van de cursus Rekenen in de zorg?

   In deze training leer je alles over de basisrekenvaardigheden van getallen, breuken, procenten, volumes en gewichten en te rekenen met doseringen in de vorm van tabletten, vloeistoffen, sondevoeding en zuurstof

  • Voor wie is de cursus Rekenen in de zorg bedoeld?

   De cursus is bedoeld voor iedereen die dosering van medicatie moet kunnen berekenen. De cursus Rekenenindezorg is bedoeld voor drie doelgroepen:

   1. Verpleegkundigen :alle modules verplicht
   2. VIG (Verzorgende in de individuele gezondheidszorg): alle modules verplicht
   3. Helpende Plus (geen medische handelingen): module Basis rekenen en deel van module Medisch rekenen (tabletten, druppels) verplicht.