Certificaten voor de zorg

Verpleegtechnische handelingen certificaat

Elke leermodule van de cursus Verpleegtechnische handelingen wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien geslaagd, krijgt u toegang tot uw digitale Bewijs van deelname. De cursus kent geen certificaat in de vorm van een officieel erkend diploma omdat uw zorginstelling in de regel zal willen zien of u de theoretische kennis ook in de praktijk goed weet toe te passen. Iedere zorginstelling bepaalt zelf hoe zij uw vaardigheid wil toetsen. Elk bewijs van deelname is een jaar geldig. U kunt de geldigheid van uw certificaat verlengen door de cursus tijdig opnieuw te volgen.

Verpleegtechnische handelingen, de modules

Iedere e-learning module van het cursuspakket Verpleegtechnische handelingen wordt afgesloten met een online theorie examen. Bij succesvol afronden van dit digitale examen ontstaat er in uw profiel een digitaal Bewijs van deelname. U heeft dus meerdere bewijzen van deelname.

Bewijs van deelname per module

Het bewijs van deelname heeft u nodig om aan te kunnen tonen in uw organisatie dat u de afzonderlijke modules voor Verpleegtechnische handelingen succesvol heeft afgerond. Zo kunt u in een praktijksessie laten zien dat u de betreffende voorbehouden handeling goed kunt uitvoeren. Meestal gebeurt dit in een zorginstelling of via een gespecialiseerd cursusinstituut die de praktijkhandeling aftoetst.

PE-punten

Iedere module levert PE-punten op. Bij kandidaten met een BIG-registratie worden 1 of 2 punten per module bijgeschreven. Afhankelijk van de thuiszorg of zorginstelling dient de herhaling jaarlijks of tweejaarlijks herhaald te worden.

Praktijksessies

De modules zorgen voor een goede basis in kennis en begrip van de verpleegtechnische handelingen. U kunt als organisatie uiteraard eigen praktijksessies verzorgen.

Onderhouden van informatie

De Vilans KICK-protocollen worden veelvuldig gewijzigd. Wij zorgen ervoor dat de laatste wijzigingen altijd zijn doorgevoerd in de modules.

BHV in de Zorg certificaat

Met het certificaat BHV (in de Zorg) toont u aan dat u beschikt over de kennis en vaardigheden om een goede BHV- er te kunnen zijn. Het certificaat is een jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk jaarlijks uw theoretische kennis op te frissen en praktijkoefeningen te herhalen. U kunt de geldigheid van uw certificaat verlengen door de cursus tijdig opnieuw te volgen.

Om uw certificaat BHV (in de Zorg) te behalen, wordt u getoetst op uw theoretische kennis en praktijk vaardigheden. Dit gebeurt via een online theorie examen, waarvoor u eerst de BHV (in de Zorg) cursus volgt via internet gevolgd door een praktijkdag BHV (in de Zorg).  Zo leert u alles dat u moet weten om het certificaat te behalen.

Wat houdt het certificaat BHV (in de Zorg) in?

Met het certificaat BHV (in de Zorg) toont u aan dat u BHV-er mag zijn.

Rekenen in de Zorg certificaat

Met het certificaat Rekenen in de Zorg toont u aan dat u beschikt over de rekenvaardigheden om de juiste hoeveelheid voorgeschreven medicatie te berekenen. Het certificaat is drie jaar geldig. U kunt de geldigheid van uw certificaat verlengen door de cursus tijdig opnieuw te volgen.
Om uw certificaat Rekenen in de Zorg te behalen, wordt u getoetst op uw kennis omtrent medisch rekenen. Dit gebeurt via een online examen, waarvoor u eerst de Rekenen in de Zorg cursus volgt via internet. Zo leert u alles dat u moet weten om het certificaat te behalen.

Wat houdt het certificaat Rekenen in de Zorg in?

Met het certificaat Rekenen in de Zorg toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om doseringen van medicatie juist te berekenen.

HACCP in de Zorg certificaat

Met het certificaat HACCP in de Zorg toont u aan dat u beschikt over de kennis over de voedselveiligheid in de zorg. Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig.  Om het certificaat te behalen, wordt u getoetst op uw kennis omtrent voedselveiligheid in de zorg. Dit gebeurt via een online examen, waarvoor u eerst de HACCP in de Zorg cursus volgt via internet. Zo  leert u alles wat u moet weten of het certificaat te behalen.

Wat houdt het certificaat HACCP in de Zorg in?

Met het certificaat HACCP in de Zorg toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt met betrekking op productie, verwerking en/of distributie van levensmiddelen in de zorg.