Certificaten voor de zorg

Verpleegtechnische handelingen certificaat

Elke leermodule van de cursus Verpleegtechnische handelingen wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien geslaagd, krijgt u toegang tot uw digitale Bewijs van deelname. De cursus kent geen certificaat in de vorm van een officieel erkend diploma omdat uw zorginstelling in de regel zal willen zien of u de theoretische kennis ook in de praktijk goed weet toe te passen. Iedere zorginstelling bepaalt zelf hoe zij uw vaardigheid wil toetsen. Elk bewijs van deelname is een jaar geldig. U kunt de geldigheid van uw certificaat verlengen door de cursus tijdig opnieuw te volgen.

Wat houdt het bewijs van deelname in?

Met het bewijs van deelname toont u uw zorginstelling dat u over voldoende theoretische kennis beschikt om de voorbehouden & risicovolle handeling(en) te kunnen uitvoeren.

BHV (in de Zorg) certificaat

Met het certificaat BHV (in de Zorg) toont u aan dat u beschikt over de kennis en vaardigheden om een goede BHV- er te kunnen zijn. Het certificaat is een jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk jaarlijks uw theoretische kennis op te frissen en praktijkoefeningen te herhalen. U kunt de geldigheid van uw certificaat verlengen door de cursus tijdig opnieuw te volgen.

Om uw certificaat BHV (in de Zorg) te behalen, wordt u getoetst op uw theoretische kennis en praktijk vaardigheden. Dit gebeurt via een online theorie examen, waarvoor u eerst de BHV (in de Zorg) cursus volgt via internet gevolgd door een praktijkdag BHV (in de Zorg).  Zo leert u alles dat u moet weten om het certificaat te behalen.

Wat houdt het certificaat BHV (in de Zorg) in?

Met het certificaat BHV (in de Zorg) toont u aan dat u BHV-er mag zijn.

Rekenen in de Zorg certificaat

Met het certificaat Rekenen in de Zorg toont u aan dat u beschikt over de rekenvaardigheden om de juiste hoeveelheid voorgeschreven medicatie te berekenen. Het certificaat is drie jaar geldig. U kunt de geldigheid van uw certificaat verlengen door de cursus tijdig opnieuw te volgen.
Om uw certificaat Rekenen in de Zorg te behalen, wordt u getoetst op uw kennis omtrent medisch rekenen. Dit gebeurt via een online examen, waarvoor u eerst de Rekenen in de Zorg cursus volgt via internet. Zo leert u alles dat u moet weten om het certificaat te behalen.

Wat houdt het certificaat Rekenen in de Zorg in?

Met het certificaat Rekenen in de Zorg toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om doseringen van medicatie juist te berekenen.

HACCP in de Zorg certificaat

Met het certificaat HACCP in de Zorg toont u aan dat u beschikt over de kennis over de voedselveiligheid in de zorg. Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig.  Om het certificaat te behalen, wordt u getoetst op uw kennis omtrent voedselveiligheid in de zorg. Dit gebeurt via een online examen, waarvoor u eerst de HACCP in de Zorg cursus volgt via internet. Zo  leert u alles wat u moet weten of het certificaat te behalen.

Wat houdt het certificaat HACCP in de Zorg in?

Met het certificaat HACCP in de Zorg toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt met betrekking op productie, verwerking en/of distributie van levensmiddelen in de zorg.