PE Registratie

PE-Registratie via PE-Online met PlusPort Academy

Van professionals in de gezondheidszorg wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op hun vakgebied en van de gezondheidszorg in het algemeen. Om op juiste wijze de benodigde zorgtaken te kunnen uitvoeren, dienen deze professionals tenminste hun deskundigheden en kwaliteiten op voldoende niveau te houden. Daartoe is het systeem van Permanente Educatie in de Zorg opgesteld.

Werkwijze

Zorginstellingen, ziekenhuizen en toezichthouders verenigd in de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg zijn er verantwoordelijk voor dat voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden om adequaat toezicht te kunnen houden. Iedere arts of verpleegkundige zorgverlener draagt er zorg voor dat zijn of haar kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling. Het is dan ook van het grootste belang om je als zorgprofessional blijvend permanent te scholen en te trainen. Dat kan door bijvoorbeeld deel te nemen aan interne en externe scholings- en trainingsprogramma’s, congressen, bijeenkomsten of cursussen en door het volgen en bijhouden van publicaties op het eigen vakgebied. Bij voorkeur geschiedt externe permanente educatie via de scholingsmogelijkheden aangeboden door branche specifieke organen en natuurlijk de eigen zorginstelling die met geaccrediteerde opleidingen en E-learning werkt.

BIG Register

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

Registratie via PlusPort Academy

PlusPort richt zich met name op jeugdzorg, gehandicapten zorg en ouderenzorg. In samenwerking met haar opdrachtgevers (een groot aantal zorginstellingen en branche-organen) heeft PlusPort een aantal zorg specifieke trainingen ontwikkeld die voldoen aan de richtlijnen en de praktijk van deze zorginstellingen. Deze trainingen zijn als E-learning beschikbaar en leiden tot het behalen van PE punten voor registratie. PlusPort heeft voor de registratie van deze Permanente Educatie in het BIG-register een automatische koppeling met PE-Online. Behaalde punten bij een training worden automatisch geregistreerd en doorgegeven aan de betreffende registers via PE-Online. Specifiek voor Artsen, Coördinatoren en Beoordelaars is er een specifieke koppeling met project GAIA. Ook deze koppeling verloopt automatisch en naadloos via de PlusPort Academy.

E-learning en PE punten

PlusPort heeft een aantal e-learning trainingen ontwikkeld, waaronder Verpleegtechnische handelingen (ook wel Voorbehouden handelingen genoemd: 14 modules met veel videowerk en praktijksituaties volgens de Vilans KICK-protocollen), waarbij medewerkers van genoemde zorginstellingen de modules volgen en een theorietoets doen.

Deze 14 modules zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen  & Verzorgenden (V&VN). Toekenning van accreditatie is gedaan op:

  • Inhoudelijke criteria
  • Didactische criteria
  • Organisatorische criteria

Dit betekent dat iedere medewerker die een of meerdere e-learning modules plus de online toets heeft behaald, hiervoor 1 punt per jaar per module krijgt in het PE-online register. Voor de invoer is een koppeling ontwikkeld. Wilt u als organisatie gebruik maken van deze volledig geautomatiseerde en geaccrediteerde optie (dus VTH modules geaccrediteerd en de koppeling)?

Item Kosten, exclusief BTW
Koppeling PE online voor accreditatie en registratie van cursisten voor het VTH e-learning & toets cursuspakket € 1.250,00 per jaar

 

Daarnaast bieden wij een tweede koppeling aan met PE-Online: dit is voor de klassikale variant.

Item Kosten, exclusief BTW
Koppeling PE online voor accreditatie en registratie van cursisten voor uw klassikale trainingen € 1.950,00 éénmalig & 20% onderhoudsfee per jaar

 

Indien de medewerker praktisch ook kan laten zien dat het geleerde in de praktijk op de juiste wijze wordt toegepast, kan de zorginstelling hiervoor PE punten registreren in de Academy software. Een groot aantal zorginstellingen werkt op deze wijze.

Naast Verpleegtechnische handelingen bieden wij ook Rekenen in de zorg voor het uit- en omrekenen van hoeveelheden medicatie, BHV in de zorg waarbij juist aandacht gegeven wordt aan ontruiming en brand, HACCP in de Zorg waarbij de nieuwste HACCP richtlijn wordt gevolgd voor zorginstellingen (kleinschalig wonen en restaurants).

Wij werken graag met zorginstellingen samen om te komen tot doeltreffende e-learning modules die naast een richtlijn ook gericht zijn op de praktische invullen in de praktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden om E-learning of de PlusPort Academy in te zetten voor Permanente Educatie binnen uw zorginstelling neemt u contact op met onze Customer Support: telefoon 070-3229090 of via email: customersupport@plusport.com.