Hoofd BHV

LET OP:
Met ingang van 25 september 2021 is het verplicht om bij horecabedrijven een coronatoegangsbewijs te tonen. Al onze BHV cursussen vinden plaats bij horecabedrijven, met uitzondering van de locatie Groningen. Dit betekent dat je tijdens de cursusdag een coronatoegangsbewijs moet tonen om mee te kunnen doen met de BHV cursusdagen.


Om de beleidsmatige zorg voor bedrijfshulpverlening goed te organiseren leidt u een Hoofd BHV op. Hij of zij vertaalt het Arbobeleid naar concrete maatregelen. Een Hoofd BHV heeft meestal ook de verantwoordelijkheid als Preventiemedewerker. Daarom hebben wij de lesstof gebundeld in deze cursus. In vier dagen beheerst u alle benodigde vaardigheden en kennis.

Inhoud van de basiscursus Hoofd BHV

 
3 lesdagen
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • Een actueel beleidsplan op te stellen
 • De bedrijfshulpverleningsorganisatie in te richten volgens de geldende normen

En heeft de cursist kennis van:

 • Inzicht in bedrijfsnoodorganisaties op basis van NEN8112:2017;
 • Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Implementatie en borging van het beleid
Doelgroep Deze cursus is bestemd voor een cursist die:

 • Managementverantwoordelijkheid draagt voor (een onderdeel van) de bedrijfsnoodorganisatie;
 • Verantwoordelijk is voor het voorbereiden, implementeren en het in standhouden van de bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfshulpverlening in de organisatie;
 • De bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfshulpverlening wil inrichten conform NEN8112:2017
 • Voorwaarde voor deelname is dat de cursist beschikt over MBO+ werk- en denkniveau
Cursusduur Drie lesdagen
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesboek van het NIBHV, NEN8112:2017 en een USB-stick. Deze worden op de 1e dag uitgereikt
 • 3 lesdagen
Cursusinhoud Als Hoofd BHV bent u beleidsmatig verantwoordelijk voor Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie waarin u werkzaam bent. De taken van een Hoofd BHV zijn bijvoorbeeld het organiseren van de bedrijfshulpverlening en het zorgen voor communicatie. Deze cursus sluit hierop aan door onder andere aandacht te besteden aan:

 • Risicoanalyse
 • Beheersmaatregelen
 • Noodscenario’s
 • Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Implementatie en boring van het beleid
 • Communicatie met diverse partijen
Examen Let op, voor het examen dient een aparte inschrijving gedaan te worden. Dit examen kan aangevraagd worden per mail. Examen doen kan:

 • Als de Basiscursus Hoofd BHV gevolgd is.
 • Een beleidsplan voor eigen organisatie is geschreven. Deze maakt de cursist tijdens de Basiscursus Hoofd BHV.
 • ​Het beleidsplan uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan het examen in PDF is gemaild naar customersupport@plusport.com

Het examen bestaat uit twee delen: een korte presentatie en een gesprek met de examencommissie.

Bewijs van deelname Bij gebleken geschiktheid ontvangt de cursist een digitaal deelnamecertificaat.
Prijs  € 995,00 exclusief btw