Hoofd BHV

Om de beleidsmatige zorg voor bedrijfshulpverlening goed te organiseren leidt u een Hoofd BHV op. Hij of zij vertaalt het Arbobeleid naar concrete maatregelen.

Cursuspakket Hoofd BHV

 
Hoofd BHV
Doelstelling Inzicht in preventiebeleid verkrijgen. Het inrichten van de BHV-organisatie, volgens de geldende wet- en regelgeving, toegepast op de eigen situatie
Doelgroep Deze cursus is bestemd voor een cursist die:
  • managementverantwoordelijkheid draagt voor (een onderdeel van) de bedrijfsnoodorganisatie;
  • verantwoordelijk is voor het voorbereiden, implementeren en het in stand houden van de bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfshulpverlening in de organisatie;
  • de bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfshulpverlening wilt inrichten conform NEN8112:2017
  • Voorwaarde voor deelname is dat de cursist beschikt over MBO+ werk- en denkniveau
Cursuspakket 3 dagen.
Cursusniveau MBO+
Cursusvoorwaarden Geen specifieke voorwaarden.
Voorbereiding Geen voorbereiding nodig.
Lesmateriaal Lesboek van het NIBHV, NEN8112:2017 en een USB-stick.. Deze worden op de 1e dag uitgereikt.
Programma praktijk Als Hoofd BHV ben je beleidsmatig verantwoordelijk voor Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie waarin je werkzaam bent. De taken van een Hoofd BHV zijn bijvoorbeeld het organiseren van de bedrijfshulpverlening en het zorgen voor communicatie. Deze cursus sluit hierop aan door onder andere aandacht te besteden aan:
  • Risicoanalyse
  • Beheersmaatregelen
  • Noodscenario’s
  • Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie
  • Implementatie en boring van het beleid
  • Communicatie met diverse partijen
Huiswerk Tijdens, tussen en na de cursusdagen schrijf je een beleidsplan dat door een externe examinator wordt beoordeeld. Op de examendag verdedig je je beleidsplan
Examen Let op, voor het examen dien je je apart in te schrijven. Op de dag van het examen krijgt de cursist de kans zijn beleidsplan te verdedigen
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 1 jaar geldig.
Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 985,00 exclusief BTW