BHV in de Zorg

De cursus BHV in de Zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in zorginstellingen die gehandicapten, kinderen, ouderen of psychiatrische patiënten bij calamiteiten in veiligheid moeten brengen. Het verschil ten opzichte van de generieke cursus BHV is te vinden in de module Brandbestrijding en Ontruiming. Bij deze module heeft de cursist keuze uit de 4 verschillende werkgebieden. Aandacht wordt besteed aan gedrag en mobiliteit. De inhoud van de  BHV in de Zorg cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen.

Het is ook mogelijk om deze online training uit te breiden met een praktijkdag op uw locatie, neem daarvoor contact met ons op en wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Inhoud online cursus BHV in de Zorg

 
BHV in de Zorg
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming. Bij de module Brandbestrijding en Ontruiming heeft u de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie.
Doelgroep Voor medewerkers in de Zorgsector die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer en die niet in het bezit zijn van een geldig BHV in de Zorg certificaat.
Cursuspakket Online BHV training
Cursusniveau Vanaf MBO.
Cursusduur Ca. 3 uur online
Cursusinhoud
  • 6 modules inclusief oefentoets per module
  • Naslagwerk
  • Online theorie-examen
  • Bewijs van deelname
Modules
  • Start
  • De algemene hulpverleningsregels
  • Niet-spoedeisende Eerste hulp
  • Spoedeisende Eerste hulp
  • Brandbestrijding en ontruiming met een keuze naar uw werkgebied Gehandicapten, Kinderen, Ouderen, Psychiatrie
  • BHV in de praktijk
Oefentoetsen De cursist kan onbeperkt oefentoetsen oefenen.
Naslagwerk Tijdens de cursus heeft de cursist toegang tot het naslagwerk.
Theorie-examen 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. 2 pogingen voor ieder deelexamen.
Bewijs van deelname Als de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs van deelname.
Prijs € 69,00 exclusief BTW